BULETIN RIMBAWAN – FORESTERS BULLETIN – VOLUME 22 , SEPTEMBER 2018 , NO. 1

Dear Fellow Professional Foresters and Colleagues, 2017/2018 I take this opportunity to pen a few words with respect to the first issue of Buletin Rimbawan for the Year 2018. I wish to take this opportunity to convey my thanks to fellow IRIM Members for their confidence in electing me once again the President for the …

Pengumuman Penting

JEMPUTAN KE MAJLIS KONSULTASI DALAMAN RANG UNDANG-UNDANG RIMBAWAN (FORESTERS BILL) Sukacita dimaklumkan bahawa IRIM telah menyiapkan deraf akhir cadangan ‘Forester Bill 2013’ untuk makluman dan perhatian Y. Bhg. Tan Sri/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Tuan/Puan. Sebagaimana maklum, cadangan Akta ini diadakan antara lain bertujuan untuk menubuhkan ‘Board of Foresters’ dan pendaftaran ‘foresters’. Sehingga kini tidak ada undang-undang atau peraturan untuk mendaftar, mengawal dan …